.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

Sunday, 21 July 2013

തമസോമാ ജ്യോതിര്‍ഗമയാ....

കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന അധ്യാപക-വിദ്യാര്‍ത്ഥി സുഹൃത്തു ക്കളുടെ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം കേരളക്കരയിലെ മുഴുവന്‍ സ്കൂള്‍ബ്ലോഗുകളും ഒരു കുടക്കീഴില്‍ നിര്‍ത്താനായി ഇതാ എളിയ ഒരു പരിശ്രമം.... അതേ "School Blogs in Kerala". ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ വിജയത്തിനായി സഹകരിക്കൂ... ലിങ്കുകള്‍ അയച്ചുതരൂ. ലിങ്കുകള്‍ അയച്ചുതരേണ്ട വിലാസം
schoolsinkerala@gmail.com