.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

Sunday, 13 October 2013

ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ നല്‍കാം...


   ബ്ലോഗില്‍  user name, password എന്നിവ നല്‍കി login ചെയ്ത് dashboard ല്‍ എത്തുക. ചിത്രം കാണുക.
View Blog നു സമീപത്തുള്ള more options എന്ന ബട്ടനില്‍നിന്നും Posts എന്ന ഓപ്ഷന്‍ കിട്ടും. അവിടെ ക്ലിക്ചെയ്യുമ്പോള്‍ പോസ്റ്റുകളുടെ ജാലകത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും. ചിത്രം കാണാം.
ഇവിടെയുള്ള New post ല്‍ ക്ലിക്കുചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വരികളും ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യാനുള്ള പേജ് കിട്ടും.

ഇവിടെ Post എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് പോസ്റ്റിന്റെ ശീര്‍ഷകവും (ഉദാ: സ്വാഗതം) താഴെകാണുന്ന ക്യാന്‍വാസില്‍ അതിന്റെ മാറ്ററുകളും (ഉദാ: സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ്സ് ഇന്‍ കേരള – യിലേക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം) ടൈപ്പുചെയ്ത് Publish എന്ന ബട്ടനില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ Ignore warning വന്നാല്‍ അതില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്തശേഷം വീണ്ടും Publish എന്ന ബട്ടനില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പല പ്രാവശ്യം ഈ പ്രക്രിയ തുടരേണ്ടിവരും. പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷാകുമ്പോള്‍ താഴെകാണുന്ന പേജിലെത്തിച്ചേരും.
ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് കാണാന്‍ സാധിക്കും. പേജിനുമുകളിലുള്ള View Blog എന്ന ബട്ടനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്ത "സ്വാഗതം" എന്ന പോസ്റ്റ് ബ്ലോഗില്‍ കാണാന്‍ കഴിയും.
ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തുനോക്കൂ...

No comments: