.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

TVPRM

              Aduppam Edublog
1.   THIRUVANANTHAPURAM
      1.  GHSS THONNAKKAL
       2.  GOVT HSS NEDUVELI 
      3.   ST.JOSEPH'S HSS TVPM 
      4.   GOVT HSS  COTTONHILL
2.   NEYYATTINKARA
      1.  GHSS MARAYAMUTTOM
      2.  GHSS NEYYARDAM 
      3.  GHSS KULATHUMMEL
 
3.   ATTINGAL
      1.  GOVT. HSS ELAMPA 
      2.  GOVT. MODEL HSS FOR BOYS
      3.  GOVT HS KARIPPOOR
      4.  GOVT HS AVANAVANCHERY
      5.  GOVT HS NADAYARA 
      6.  GOVT HSS PALLIKKAL
      7.  GOVT UPS NILAKKAMUKKU
      8.  GOVT HS AYILAM

No comments: