.......2018 മാർച്ച് മാസം നടക്കുന്ന SSLC പരീക്ഷയുടെ റഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ details ല്‍ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താനുള്ള ആവസാന തീയതി 18/11/2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു........സ്നേഹപൂര്‍വം പദ്ധതിയുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് ഓണ്‍ ലൈന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 15.11.2017 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

Sunday, 13 October 2013

എങ്ങനെ ഒരു email സ്വന്തമാക്കാം?


       വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഈ യുഗത്തില്‍ ആശയവിനിമയോപാധി കളില്‍ ഏറ്റവും ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഒരു ഉപാധിയായി email മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കത്തൊ ചിത്രമോ കവിതയോ ലേഖനമോ ഏതുമാകട്ടെ ലോകത്തെവിടെയുള്ള മേല്‍വിലാസക്കാര നായാലുംശരി അയാള്‍ക്ക് അത് അടുത്ത നിമിഷത്തില്‍തന്നെ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനം എന്ന നിലയില്‍ email ന് പ്രസക്തി വര്‍ദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബ്ലോഗിംങ്ങിനും email ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഘടകമാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ഒരു email സ്വന്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഏറിവരുന്നു. അതിനായി നമുക്ക് g-mail,yahoo എന്നിവയില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്നതാണ്. ഗുഗിള്‍ നല്‍കുന്ന നിരവധി സേവനങ്ങളിലൊന്നാണല്ലോ ബ്ലോഗിംഗ്. ആയതിനാല്‍ g-mail ID നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കാം. Google – ന്റെ Gmail ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വരുന്ന ജാലകത്തില്‍ CREATE AN ACCOUNT എന്ന ബട്ടനില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഒരു ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആപ്ലിക്കഷന്‍ ലഭിക്കും. ചിത്രം കാണുക

       അത് പൂരിപ്പിച്ച് I agree to the google terms എന്നിടത്തുള്ള ചെക്ക്ബോക്സില്‍ ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് നല്‍കി next step ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
കിട്ടുന്ന ജാലകത്തില്‍ ഫോട്ടോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ലഭി ക്കും. ഫോട്ടോ ലഭ്യമാണെങ്കില്‍ Add a Photo ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ അപ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഫോട്ടോ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ Next Step ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം Continue to gmail ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ഇമെയില്‍ അകൗണ്ട് സ്വന്തമാകും. ബ്ലോഗിംങ്ങിന് email ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഘടകമാണെന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ.

No comments: